haccp engedély kapcsolat

HACCP Engedély - Gyártmánylap - Anyaghányad nyilvántartás


Gyártmánylap

A gyártmánylap, az élelmiszer-előállító által vezetett, a feldolgozott élelmiszer, élelmiszer-biztonsági, minőségi jellemzőire vonatkozó nyilvántartás.

Az élelmiszer-előállító köteles a végső felhasználónak szánt feldolgozott élelmiszerre vonatkozó, a rendeletben meghatározott adatokat önálló dokumentumban vagy más dokumentum részeként a feldolgozott élelmiszer előállítását megelőzően elkészíteni, és azt az adott élelmiszer előállításának valamennyi telephelyén tárolni.

A gyártmánylapon fel kell tüntetni az élelmiszer forgalomba hozatala során használt megnevezése mellett:


Az élelmiszer egységnyi mennyiségű előállításához felhasznált valamennyi összetevő nevét, előállításkori tömegük csökkenő sorrendjében kell feltüntetni.

A géntechnológiával módosított szervezet vagy az abból előállított termék összetevőként történő használata esetén a géntechnológiával módosított szervezet nevét és az azt tartalmazó összetevő nevét,
az élelmiszer eltarthatóságát, biztonságát meghatározó műveletek és paramétereik felsorolását, továbbá az engedélyezett csomagológázok használatát;

Nem kell külön gyártmánylapot készíteni azokra a termékekre,


A változó elemeket a gyártmánylapon egyértelműen meg kell adni.

Az élelmiszer forgalomba hozatalának megkezdése előtt át kell vezetni a gyártmánylapon minden olyan változást, amely az előállítás során bekövetkezett. A gyártmánylap változásainak egyértelműn nyomon követhetőeknek kell lenniük, és a feldolgozott élelmiszernek meg kell felelnie a gyártmánylapban leírtaknak. A gyártmánylapot a feldolgozott élelmiszer forgalomba hozatalának megszűnését követően – a gyártás megszűnése időpontjának rögzítésével – legalább 3 évig meg kell őrizni.

A korábbiakhoz képest a gyártmánylapok az alábbiakkal egészültek ki:


A korábbi 57/2009 (XI. 18.) FVM rendeletet módosította a 82/2012 (VIII.2.) VM rendelet a gyártmánylapról, mely 2013. január 1-től lépett hatájba. Az új gyártmánylap rendelet tartalmi követelményeket határoz meg, formai követelményt nem, így akár a Termékspecikikációk is elegendőek lehetnek, ha tartalmazzák a szükséges adatokat.

Amennyiben még nem dolgozta át korábbi, meglévő gyártmánylapjait vagy egyátalán nem rendelkezik gyártmánylappal, hívjon, segítek elkészíteni Önnek! Az élelmiszeripar több területén készítettem már gyártmánylapokat, így sütőipar, cukrászipar, édesipar, húsipar, konzervipar, hidegkonyha területek is.

Anyaghányad nyilvántartás - Mi a különbség a Gyártmánylap és az anyaghányad nyilvántartás között?


Az anyaghányad nyilvántartást vendéglátóipari egységeknek kell készíteni, illetve cukrászdáknak abban az esetben, ha csak saját üzletben forgalmazzák terméküket és nem szállítanak ki.

Az anyaghányad nyilvántartást a 62/2011. (VII. 30.) VM rendelet 1. számú melléklete szabályozza.

Az anyaghányad-nyilvántartásnak tartalmaznia kell:

  1. a vendéglátó vállalkozás neve,
  2. az ételkészítés címe,
  3. a termék megnevezése,
  4. az anyaghányad nyilvántartás készítésének időpontja,
  5. az egységnyi termékhez (adag vagy darab) felhasznált alapanyagok, adalékanyagok, aromák és enzimek megnevezése és mennyisége, jelölve az élelmiszerek jelöléséről szóló külön rendelet szerinti allergén összetevőket is,
  6. csomagoltan történő kiszállítás esetén a csomagolóanyag megnevezése,
  7. csomagoltan történő kiszállítás esetén az étel fogyaszthatósági vagy minőség-megőrzési időtartama,
  8. csomagoltan történő kiszállítás esetén a tárolási és készen tartási feltételek,
  9. a 20. § (2) bekezdés szerint forgalomba hozott élelmiszerek esetében a jelölés teljes szövege.

Amennyiben kérdése lenne az Anyaghányad Nyilvántartás elkészítésével kapcsolatban, hívjon bizalommal!

Gyártmánylap

Útmutató Gyártmánylaphoz


Bízzon meg minket! Keressen meg az alábbi elérhetőségeken!

HÍVJON most! 06-20-212-9244 LEVELET írok: info@haccpengedely.hu