haccp engedély munkavédelem

HACCP Engedély - Munkavédelem


Munkavédelem

A 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről (Mvt.) szabályozza az egészséget nem veszélyeztető biztonságos munkavégzés tárgyi, személyi és szervezeti feltételeit. A munkavédelmi törvény betartása mind a munkáltatóra mind a munkavállalóra nézve kötelező érvényű. A munkavédelmi törvény területi hatálya az összes magyarországi szervezett munkavégzés.

Személyi hatálya a munkavállalóra és munkáltatóra egyaránt vonatkozik független annak állampolgárságától, lakhelyétől. A munkavédelemnek két fő területét különböztetjük meg: a munkabiztonságot és a munkaegészségügyet. A munkavédelmi törvény 57. § kimondja hogy a munkáltatónak meghatározott óraszámban meghatározott végzettségű megbízott munkavédelmi szakembert kell alkalmaznia.

Ennek pontos meghatározását a 2. számú melléklet az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelethez tartalmazza:

I. veszélyességi osztály


Középfokú munkavédelmi végzettségű szakembert kell megbíznia:

Efelett már napi 8 órában felsőfokú munkavédelmi szakemberre van szükség,
1000 fő felett pedig további 600 főnként középfokú végzettségűekre.

II. veszélyességi osztály


Középfokú munkavédelmi végzettségű szakembert kell megbízni:

már napi 8 órában felsőfokú munkavédelmi szakemberre van szükség
és további 800 főnként középfokú végzettségűekre.

III. veszélyességi osztály


Középfokú munkavédelmi végzettségű szakembert kell megbízni

Efelett már napi 8 órában felsőfokú munkavédelmi szakemberre van szükség.

Emellett a rendelet azt is kimondja, hogy a mikrovállalkozások esetén (legfeljebb 9fő) és az 50 főnél kevesebbet foglalkoztató kisvállalkozás külső szakember foglalkoztatása helyett kijelölt munkavállalójával vagy természetes személy munkaadóként maga is elláthatja az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés munkáltatói feladatait amennyiben kellő ismeretekkel rendelkezik.

Továbbá munkavédelmi szaktevékenységnek minősülnek az alábbi tevékenységek is:


Az alábbi munkavédelmi szabályzatoknak minden esetben meg kell lennie egy adott munkahelyen, ahol legalább 1 fő alkalmazott van.

Egyéni védőeszköz juttatási rendje


haccp engedély védőeszközA Mvt 56. § és a 2/2002. (II. 7.) SZCSM rendeletben foglaltak alapján írásba kell foglalni az egyéni védőeszközök kiadásának belső rendjét. Az egészséget nem veszélyeztető biztonságos munkavégzés alapvető feltétele, hogy a kollektív védelmet kell előnyben részesíteni az egyéni védelem helyett, de vannak olyan esetek amikor az egyéni védelemtől nem lehet eltekinteni.

Ilyen esetekben szükség van egy munkavédelmi szakember által összeállított egyéni védőeszköz jegyzékre, mely tartalmazza az egyes munkakörönként kiosztandó védőeszközök listáját, melyet a foglalkozás egészségügyi orvosnak is jóvá kell hagynia. Ennek pontos meghatározását bízza rám, szakszerű, a hatóság által elfogadott szabályzatot készítek Önöknek!

Orvosi vizsgálatok rendje


A 33/1998. (VI.24 ) NM rendelet alapján a munkáltatónak írásba kell foglalnia az orvosi vizsgálatok rendjét. Munkavédelmi szaktevékenységnek minősül, melynek meghatározásában a foglalkozás egészségügyi orvossal együtt kell működni. Ebben a munkavédelmi szabályzatban meghatározzuk a munkaköri alkalmassági vizsgálatok gyakoriságát figyelembe véve a kockázatot súlyosbító tényezőket is. Amennyiben ilyen szabályzattal még nem rendelkezik, hívjon bizalommal!

Hasznos Linkek


www.OMMF.hu
Munkavédelmi törvény

Bízzon meg minket! Keressen meg az alábbi elérhetőségeken!

HÍVJON most! 06-20-212-9244 LEVELET írok: info@haccpengedely.hu