haccp engedély kapcsolat

HACCP Engedély - Új üzlet nyitása


Üzletnyitás


Az új kereskedelmi egységek engedélyezését, bejelentését a 210/2009 (IX.29.) Kormányrendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szabályozza.

Egy új üzlet megnyitását a területileg illetékes önkormányzatnál kell elindítani. A jegyző nyilvántartásba veszi az üzletet és kiadja a nyilvántartási számot.

Bizonyos esetekben működési engedélyt kell kérni, ilyen a kémiai biztonságról szóló törvény alá tartozó termékek illetve a dohánytermékek is, melyek plusz költségekkel járnak.

A jegyző feladata hivatalból kiértesíteni az illetékes szakhatóságokat, szerveket (Fogyasztóvédelem, Rendőrség, Tűzoltóság stb.).

2021. július 1-től megszűnt a külön-engedély, 2021. Július 1-jétől a FELIR azonosítóval rendelkező élelmiszer-vállalkozó a területileg illetékes jegyzőnél (kereskedelmi hatóságnál) tett bejelentést követően jogszerűen forgalmazhat élelmiszert és végezhet vendéglátó tevékenységet.

A szakhatóságok az alábbi dokumentumokat kérhetik:

-Dolgozók egészségügyi alkalmassága, éves tüdőszűrő vizsgálat
-Féléves Rovar- és rágcsálóírtás
-Hulladékszerződések
-Vízminta
-HACCP rendszer stb.

HACCP rendszer nélkül nem működhet élelmiszeres vállalkozás!

Amennyiben élelmiszer előállító üzemet kíván létesíteni, így egy bővebb tervdokumentációra lesz szüksége, mely elkészítésében szintén tudunk segíteni!

Növényi alapanyagot előállító élelmiszer üzemek engedélyeztetése során csak egy regisztrácót kell kérni a létesítmény telephelye szerint illetékes vármegyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságától, míg engedélyköteles -azaz állati eredetű alapanyagokat feldolgozó- üzem esetén engedélyezési eljárásban kell részt venni, melyet szintén a létesítmény telephelye szerint illetékes vármegyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága végez.

Az engedélyezési eljárásban (dokumentációk elkészítése) mint szakmai képviselet tudunk az eljárást segíteni.

Üzlet működtetése, mire érdemes odafigyelni?


Egy új üzlet nyitásakor (mindegy hogy, milyen típusú vállalkozás: pl. vendéglátó egység, konyha, vendéglő, étterem, büfé, bolt, abc, dohánybolt, ruházati üzlet, kozmetika, fodrászat, élelmiszer gyártás, ipari vagy kereskedelemi egység, vendéglátás, gyártó üzem stb.) szembesülhet a vállalkozó számos nem várt engedéllyel, dokumentációval és egyéb előírásokkal. Ebben a követelményrendszerben szeretnénk Önnek segítséget nyújtani: milyen ellenőrző hatóság milyen dokumentációt fog kérni Öntől!

Most nyíló és meglévő üzletek számára is világossá válik, hogy mire van szükségük ahhoz, hogy törvényesen működhessenek. Ezen dokumentációknak a kezeléséről, felülvizsgálatok esedékességéről olvashat az alábbiakban hatóságok szerint csoportosítva:

Fogyasztóvédelem


A fogyasztóvédelmi hatóság a fogyasztó érdekeit figyelembe véve ellenőriz. A közjegyző által hitelesített vásárlók könyvét a fogyasztó által eléhető helyre ki kell függeszteni, mellé író tollat kell tenni. A vásárlók könyvébe történt bejegyzéseket minden esetben meg kell válaszolni, ha pozitív hangvételű akkor is.

Ezen kívül az ártájékoztatásra is figyelni kell: jól láthatóan kell feltűntetni az árakat, ahol szükséges egységárazzunk! Tájékoztató táblákat kell kitenni, a pontos kiírásokban segítünk Önnek!

NNGYK


haccp engedély NNGYKAz NNGYK közegészségügyi szempontból ellenőrzi az élelmiszeres vállalkozásokat, általános higiéniai állapotokat, személyi higiéniát néz. Emelett egyik fontos területe a Kémiai biztonság. A Kémiai biztonság azon vállalkozásokra értendő, akik foglalkozásszerűen érintkeznek veszélyes anyagokkal és készítményekkel.

Ebben az esetben az első lépés egy regisztráció elindítása, melynek díja 7800.-, elektronikusan az NNGYK honlapján lehet a bejelentést megtenni. Ezután Kémiai kockázatbecslést kell készíttetni, melyhez szükség lesz a veszélyes készítmények Biztonsági adatlapjaira. A kémiai kockázatbecslést a 2000. évi. XXV. Törvény 19 § és a 2000. évi. XXV. Törvény 19 § és a 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet alapján. A kémiai biztonsági bírság 100.000.- forintról indul!

A szakszerű elkészítéshez hívjanak bizalommal!

Az NNGYK ellenőrzi továbbá a dohányzás leszabályozását is, Belső dohányzási szabályzatot kell készíteni, melyben szintén tudunk segíteni!

A rovar és rágcsálóírtás megfelelőségét szintén az NNGYK kéri, a 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36§. szerint évente kettő alkalommal szükséges szakcéggel az írtást elvégeztetni.

Munkavédelem


haccp engedély munkavedelemA munkavédelmi felügyelőség munkabiztonsági és munkaegészségügyi szempontú ellenőrzést végez. A munkavállalókat munkába állás előtt munkavédelmi oktatásban kell részesíteni, melyet szakember végezhet vagy maga a munkáltató megfelelő tematika alapján, az oktatásokat minden esetben dokumentálni kell, majd évente meg kell ismételni.

Legfontosabb dokumentáció a Munkahelyi kockázatelemzés, melyre akkor van szükség, ha az élelmiszeres egységnek van alkalmazottja. Ebben az esetben az alkalmazottat érő kockázatokat a 1993. évi XCIII. törvény a Munkavédelemről 54 §-a szerint értékelni kell, majd legalább 3 évenként felül kell vizsgáltatni, új dokumentumokat kell készíteni!

Emellett munkavédelmi szabályzatokat is el kell készíttetni: Egyéni védőeszköz jutattási rendjét és az Orvosi vizsgálatok belső rendjét írásba kell foglalni. A munkavédelmi hatóság kéri a Villamos biztonsági felülvizsgálat és Tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat jegyzőkönyveit, melyeket szintén időszakosan felül kell vizsgálni!

NÉBIH (Állategészségügy)


haccp engedély állategészségügyAz Élelmiszerlánc-biztonsági hivatal élelmiszer biztonsági szempontból ellenőriz. Az élelmiszeres vállalkozások működéséhez elengedhetetlen a HACCP rendszer bevezetése, működtetése, időszakos felülvizsgálata. A HACCP Kézikönyv alapdokumentum a biztonságos élelmiszer forgalmazásához, előállításához.

A napi gyakorlatban a HACCP naplókat kell vezetni (Takarítási napló, Hűtőnapló stb.), és legalább 2 évig megőrizni. Amennyiben a tevékenységben, termékkörben, üzemeltető adataiban változás következik be, úgy a rendszert felül kell vizsgálni, ezen kívül évente kell a rendszert auditálni.

Az élelmiszeres vállalkozónak gondoskodni kell a dolgozók megfelelő képzéséről, a higiéniai oktatást munkába állást követő 1 hónapon belül kell a dolgozóknak megkapniuk.

Az Állategészségügyi hatóság ellenőrzései során az egyik legfontosabb terület a termékek nyomonkövetése, jelölése. Minden esetben tudni kell bizonyítani a termék származását, eredetét, jelöletlen terméket elkobozzák, bírságolják.

Az élelmiszer előállító vállalkozásnak Gyártmánylapot kell készítenie, enélkül nem hozhat terméket forgalomba! A vendéglátó vállalkozásoknak 29 adag felett Anyaghányad nyilvántartást kell készítenie!

Ezen dokumentációk meglétét minden hatóság szigorúan veszi, ha nem szeretne eltévedni a bürokrácia sűrűjében, hívjon bizalommal, segítünk eligazodni!

Bármelyik dokumentáció elkészítésében tudunk Önnek segíteni, rövid idő alatt minőségi munkát végzek!


Bízzon meg minket! Keressen meg az alábbi elérhetőségeken!

HÍVJON most! 06-20-212-9244 LEVELET írok: info@haccpengedely.hu